בדיקת הזרע של הזקן

דגימת הזרע של הזקן
בדיקת הזרע של הזקן - דגימת זרע

בדיקת הזרע של הזקן | למות מצחוק

אדם בן 85 התבקש על ידי הרופא שלו לתת דגימת זרע כחלק מהבדיקה הגופנית שלו.
הרופא נתן לאיש צנצנת ואומר, 'קח את הצנצנת הזאת הביתה ותחזיר מחר דגימת זרע'.
למחרת הופיע הזקן במשרדו של הרופא ונותן לו את הצנצנת, ריקה לגמרי.

הרופא שאל, 'מה קרה?'
'טוב, דוקטור, זה ככה – קודם ניסיתי עם יד ימין אבל כלום, ואז ניסיתי עם יד שמאל אבל שום דבר.

אז ביקשתי מאשתי עזרה. היא ניסתה בידה הימנית, ואז השמאלית, ועדיין כלום. היא ניסתה עם הפה שלה, קודם עם השיניים בפנים, אחר כך עם השיניים בחוץ.

אפילו קראנו לשכנה ממול והיא ניסתה גם. בהתחלה בשתי הידיים, ואז עם בית השחי. היא אפילו ניסתה ללחוץ בין הברכיים, אבל עדיין כלום.'

הרופא היה המום! 'ביקשת מהשכנה שלך?'

הזקן השיב, 'בטח, ואף אחד מאיתנו לא הצליח לפתוח את הצנצנת הארורה.'