הנזירה סוזן בשערי גן עדן

אוטובוס של נזירות נופל מצוק וכולן מתות

אוטובוס של נזירות נופל מצוק וכולן מתות.
בשערי השמים הן פוגשות את פטרוס הקדוש. פטרוס הקדוש אומר להם 'אחיות, ברוכות הבאות לגן עדן.

בעוד רגע אתן לכם להיכנס, אבל לפני כן, תסתדרנה בשורה ועלי לשאול כל אחת מכן שאלה אחת.

פטרוס הקדוש פונה אל הנזירה הראשונה בתור ושואל אותה 'הנזירה, האם אי פעם נגעת בזין?'

הנזירה משיבה 'טוב … הייתה פעם אחת … נגעתי באחד עם קצה האצבע הקטנה שלי…'

פטרוס הקדוש אומר 'בסדר, עכשיו תטבלי את קצה אצבע שלך במים הקדושים, ואת יכולה להיכנס.' וכך היא עושה.

פטרוס הקדוש פונה אל הנזירה השנייה ואומר 'הנזירה, האם אי פעם נגעת בזין?'
'ובכן… הייתה פעם אחת … החזקתי לרגע…'

'בסדר, עכשיו תשטפי את הידיים במים הקדושים, ואת יכולה להכנס' וכך היא עושה.

לפתע יש רעש ובלגן בתור. אחת הנזירות מנסה לעקוף אחרות בתור.

פטרוס הקדוש רואה זאת ושואל את הנזירה 'הנזירה סוזן, מה את עושה? אין מה למהר'

הנזירה סוזן משיבה 'טוב אם אני צריכה לגרגר את החומר הזה,

אין מצב שאני עושה את זה אחרי שהנזירה מרי דוחפת לשם את התחת שלה!'