הכ×Øויו×Ŗ הקה בכיף - היכ×Øויו×Ŗ הטוצים למחפשים יחהים בכיף
למחפשי הכ×Øויו×Ŗ מכל ההוגים. כנהו עכשיו !!!
הצט×Øפו דף הבי×Ŗ
  כ×Ŗוב×Ŗ מייל או שם מש×Ŗמש    היהמה       שכח×Ŗי    הקהפאל הכ×Øויו×Ŗ הקה - מפ×Ŗ הא×Ŗ×Ø


הצט×Øפו×Ŗ להקהפאל

ב×Øוכים הבאים ל-הקהפאל, הא×Ŗ×Ø ×”×˜×•×‘ ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל למציא×Ŗ הקה מזדמן (הטוצים) והכ×Øויו×Ŗ בדיהק×Øטיו×Ŗ. כפי שא×Ŗ×Ø ×¤×™×™×¤××œ משמש להעב×Øו×Ŗ כהפים, כך א×Ŗ×Ø ×”×§×”×¤××œ משמש למציא×Ŗ פ×Øטנ×Ø ×œ×”×§×”. ×Øוצה זיון או כמה מע×Øכ×Ŗ יחהים קלילה ולא מחייב×Ŗ? כאן ×Ŗמצא א×Ŗ כל מה שא×Ŗה ×Øוצה: דייטים כאש×Ø ×©× ×™×›× יודעים מה א×Ŗם מחפשים, זוגו×Ŗ המחפשים צלע שלישי×Ŗ, חילופי זוגו×Ŗ ועוד.


דף הבי×Ŗ

הקהפאל נו×Ŗן לך חויי×Ŗ גלישה נוחה ופשוטה להשג×Ŗ ההקה שא×Ŗה ×Øוצה.
לאח×Ø ×¤×Ŗיח×Ŗ כ×Øטיה אישי א×Ŗה יכול לחפש ולצפו×Ŗ בכל הכ×Øטיהים האישיים של חב×Øי הא×Ŗ×Ø.

צפייה בהודעו×Ŗ, יצי×Ø×Ŗ קש×Ø ×¢× חב×Øים בא×Ŗ×Ø ×‘××ž×¦×¢×•×Ŗ דוא×Ø ×¤× ×™×ž×™, צ'אט אישי, שליח×Ŗ חיוך, בקשה לצפו×Ŗ ב×Ŗמונו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ ועוד היא באמצעו×Ŗ ×Øכיש×Ŗ מנוי בדף "המנוי שלי".

כמנוי בא×Ŗ×Ø ×‘××¤×©×Øו×Ŗך לבצע א×Ŗ הפעולו×Ŗ הבאו×Ŗ:
שליח×Ŗ מה×Ø ××™×©×™ בצי×Øוף ×Ŗמונה ā€“ ב×Ŗצוג×Ŗ הכ×Øטיה האישי של החב×Øה המבוקש×Ŗ, לחׄ על הלשוני×Ŗ "שלח הודעה", ×Øשום א×Ŗ ההודעה. ×Ŗוכל גם לצ×Ø×£ ×Ŗמונה ולחׄ על כפ×Ŗו×Ø "שליחה".

שליח×Ŗ חיוך ā€“ בלשוני×Ŗ "פ×Øטים" באו×Ŗו דף, לחׄ על "שלח חיוך ל...". חיוך הוא הודעה שמוכנה מ×Øאש.

בקש×Ŗ צפייה ב×Ŗמונו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ - ב×Ŗצוג×Ŗ הכ×Øטיה האישי של החב×Øה המבוקש×Ŗ, באם יש לה ×Ŗמונה/×Ŗמונו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ, לחׄ על הקישו×Ø "בקש אישו×Ø ×¦×¤×™×™×” ב×Ŗמונו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ" המופיע מ×Ŗח×Ŗ ל×Ŗיאו×Ø ×”×¢×¦×ž×™ של החב×Øה.

אישו×Ø ×¦×¤×™×™×” ב×Ŗמונו×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ ā€“ באם יש לך ×Ŗמונו×Ŗ פ×Øטיו×Ŗ וחב×Øה בא×Ŗ×Ø ×‘×™×§×©×” לצפו×Ŗ בהן, יופיע ב×Ŗצוג×Ŗ הכ×Øטיה שלה קישו×Ø "אש×Ø ×œ×¦×¤×•×Ŗ ב×Ŗמונו×Ŗ הפ×Øטיו×Ŗ שלך".

שיחה בצ'אט אישי ā€“ אם החב×Øה נמצא×Ŗ כ×Øגע בא×Ŗ×Ø, יופיע ההימן "אני בא×Ŗ×Ø..." ב×Ŗצוג×Ŗ הכ×Øטיה האישי שלה. לחׄ על ההימן ואז ייפ×Ŗח חלון צ'אט קטן נוהף הממ×Ŗין ל×Ŗגוב×Ŗ הצד השני. אם הצד השני איש×Ø ×–××Ŗ, ×Ŗוכלו לשוחח בצ'אט האישי. אם הצד השני לא הגיב במשך דקה, ×Ŗקבל הודעה מ×Ŗאימה.


חיפוש חב×Øו×Ŗ בא×Ŗ×Ø

לחׄ על הקישו×Ø ×œ×¦×¤×™×™×” בחב×Øו×Ŗ בא×Ŗ×Ø ×©×”×™×• פעילו×Ŗ לאח×Øונה.


×Øאיון על הכ×Øויו×Ŗ הקה עם ā€œ×’לי×Ŗā€

לחׄ על הקישו×Ø ×œ×¦×¤×™×™×” ב×Øאיון על הכ×Øויו×Ŗ הקה עם ā€œ×’לי×Ŗā€, ב×Ŗ 32 ג×Øה ועובד×Ŗ ב×Ŗל אביב. גלי×Ŗ היי×Ŗה פעם מונוגמיהטי×Ŗ הד×Ø×Ŗי×Ŗ. אך כאש×Ø × ×Øשמה לא×Ŗ×Ø SexPal, היא גיל×Ŗה א×Ŗ העולם הממכ×Ø ×©×œ הכ×Øויו×Ŗ הקה.


שכח×Ŗ היהמה?

כדי לשחז×Ø ××Ŗ שם המש×Ŗמש וההיהמא שלכם, לחצו על הקישו×Ø "שכח×Ŗ?" הנמצא בעמוד הבי×Ŗ, הקישו א×Ŗ כ×Ŗוב×Ŗ הדוא×Ø ×”××œ×§×˜×Øוני אי×Ŗה × ×Øשמ×Ŗם וקבלו מייל עם פ×Øטי ×”×›× ×™×”×” שלכם.


אודו×Ŗ

הכ×Øויו×Ŗ בשביל הטוצים
מחפש מע×Øכ×Ŗ יחהים קלה ומהנה ללא מחויבו×Ŗ המבוהה×Ŗ על הקה בלבד? האם א×Ŗ מילפי×Ŗ (MILF - Mother I'd Like to Fuck) ח×Øמני×Ŗ ש×Øוצה הקה עם גב×Ø ×¦×¢×™×Ø ×•×—×? או אולי א×Ŗ צעי×Øה המחפש×Ŗ א×Ŗ הנוחו×Ŗ הכיף וה×Ŗמיכה שיכול להעניק שוג×Ø ×“×“×™ מבוג×Ø ×ž×ž×š? כאן זה בדיוק המקום לכך. הכל פ×Ŗוח, ללא צנזו×Øה אבל עם כבוד אחד לשני.

הכ×Øו×Ŗ דיהק×Øטי×Ŗ לחילופי זוגו×Ŗ
אם א×Ŗם זוג נשוי המחפש צלע שלישי×Ŗ (גב×Ø ××• אשה), כאן ×Ŗוכלו למצוא זוגו×Ŗ שובבים המחכים לכם לחילופי זוגו×Ŗ (swingers)

הכ×Øויו×Ŗ שליטה (האדו מאזו) בהקהפאל ישנם המחפשים משחקי שליטה. אם זה מלכה שולט×Ŗ מחפש×Ŗ עבד להאדו, אדון מחפש שפחה, ועוד ועוד.

הכ×Øויו×Ŗ נשואים
נשוי ו×Øוצה קצ×Ŗ הקה דיהק×Øטי? חיי המין שלך ה×Ŗייבשו ו×Øוצה להחזי×Ø ××Ŗ הפ×Øפ×Øים? בא×Ŗ×Ø sexpal א×Ŗה יכול למצוא ה×Øבה גב×Øים נשואים ונשים נשואו×Ŗ כמו×Ŗכם, אש×Ø ×ž×—×¤×©×™× בדיוק א×Ŗ או×Ŗו ×Øיגוש שא×Ŗם מחפשים. הטוׄ ללילה אחד (one night stand) או ×Øומן א×Øוך יו×Ŗ×Ø. מה שא×Ŗה מחפש ממ×Ŗין לך כשא×Ŗה × ×›× ×” לעולם המין של הקהפאל.

אז אם א×Ŗה ח×Øמן, פה ×Ŗמצא א×Ŗ הפ×Øטנ×Øי×Ŗ הח×Øמני×Ŗ המ×Ŗאימה לך. כל הזמן יש חב×Øים וחב×Øו×Ŗ המחפשים דייט כייפי שמוביל להטוׄ חד פעמי או ה×Øבה פגישו×Ŗ הקה לכייף.


×Ŗשובו×Ŗ לשאלו×Ŗ נפוצו×Ŗ

האם יש א×Ŗ×Øים של הכ×Øויו×Ŗ הקה חינם?
כן. ישנם גם מהפ×Ø ××Ŗ×Øי היכ×Øויו×Ŗ חינם מהוגים שונים כולל הכ×Øויו×Ŗ הקה חינם. אז מדוע א×Ŗ×Ø sexpal אינו א×Ŗ×Ø ×”×›×Øויו×Ŗ חינמי?
א×Ŗ×Ø sexpal עושה א×Ŗ מי×Øב המאמצים ונו×Ŗן א×Ŗ השי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø ×©×”×•× יכול לחב×Øיו. שי×Øו×Ŗ זה כ×Øוך בעלויו×Ŗ ×Ŗחזוקה, פי×Ŗוח, ×Ŗמיכה ופ×Øהום.

צוו×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×ž×”× ×Ÿ ידני×Ŗ כל כ×Øטיה חדש או שעודכן. הינון זה מבטיח ככל האפש×Ø ××Ŗ איכו×Ŗ הכ×Øטיהים במאג×Ø ×•×Øמ×Ŗו הגבוהה של הא×Ŗ×Ø. אנו עושים א×Ŗ מי×Øב המאמצים להבטיח כי החב×Øים ה×Øשומים הינם אנשים פ×Øטיים, ולא גופים מהח×Øיים הפועלים למט×Øו×Ŗ ×Øווח.

נכון, זה אומ×Ø ×©×”×©×™×Øו×Ŗ שנו×Ŗן הא×Ŗ×Ø ×¢×•×œ×” מהפ×Ø ×©×§×œ×™× לחודש אולם ה×Ŗמו×Øה שא×Ŗה מקבל היא א×Ŗ×Ø ×ž×Ŗוחזק ואיכו×Ŗי.

כמובן ש×Ŗוכל להצט×Ø×£ ולחפש בחינם כדי לה×Ŗ×Øשם ולהיווכח כי א×Ŗ×Ø ×”×”×›×Øויו×Ŗ הקהפאל מ×Ŗאים לך.

 ×œ×”קה בכיף שלך
מצאו הקה באזו×Ø ×ž×’×•×Øיכם. המלצ×Ŗנו לכם היא ליזום, ליצו×Ø ×§×©×Ø, ולא לעמוד בצד באדישו×Ŗ. ככה, ×Ŗוכלו להבטיח כיף אמי×Ŗי ביחהים שלכם - מכל הוג שיהיו. צ`אט אישי, דוא×Ø ×¤× ×™×ž×™ משוכלל להכ×Øויו×Ŗ ו-Dating כולל הכ×Øויו×Ŗ הקה, הגשמ×Ŗ פנטזיו×Ŗ מיניו×Ŗ, הכ×Øויו×Ŗ דיהק×Øטיו×Ŗ, הטוׄ, הטוצים, היכ×Øויו×Ŗ, הכ×Øויו×Ŗ חינם, הכ×Øויו×Ŗ הקה וה×Ŗם היכ×Øויו×Ŗ.
הא×Ŗ×Ø ×ž×›×™×œ מידע למבוג×Øים בלבד. כדי להש×Ŗמש בא×Ŗ×Ø, עליך להיו×Ŗ מעל גיל 18. כל הזכויו×Ŗ שמו×Øו×Ŗ לא×Ŗ×Ø sexpal.co.il Ā© 2024
sexpal.co.il אינו מפיק של ה×Ŗוכן הנמצא בא×Ŗ×Ø. ביחה ל×Ŗקן USC2257, הא×Ŗ×Ø × ×•×¢×“ להכ×Øויו×Ŗ הקה וחיפוש הטוצים ולכן מאפש×Ø ×”×¢×œ××”, שי×Ŗוף וצפייה של הוגי ×Ŗוכן שונים למבוג×Øים. sexpal.co.il כא×Ŗ×Ø ×”×›×Øויו×Ŗ הקה והטוצים מוביל, עושה א×Ŗ המי×Øב לבדיק×Ŗ הפ×Øופילים אך אינו יכול להבטיח דיוק מוחלט.
Topishare Ltd. 5 Atlas Road, Bootle L20 4DY, UK     אנו מקבלים כ×Øטיהי Visa™ ו-Mastercard™ visa mastercard